ក្រសួងទេសចរណ៍ សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាន-ជប៉ុន នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលជាតិ ជំនាញស្ប៉ា និងសុខុមាលភាពកម្ពុជា

0
720

ភ្នំពេញ៖ ឳកាសពិសេសបានមកដល់ហើយ ចំពោះអ្នកដែលមានជំនាញ ផ្នែកទេសចរណ៍ផ្នែកស្ប៉ា និងសុខុមាលភាពឲ្យបានជ្រាបថា៖ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តផែនការស្តារឡើងវិញនៃវិស័យ ទេសចរណ៍ ក្រោវិបត្តិជំងឺកូវិដ-១៩ ក៏ដូចជាពង្រឹង និងបង្កើនសមត្ថភាពអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ ផ្នែកស្បែ និងសុខុមាលភាព  នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថា ក្រសួងទេសចរណ៍ សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាន-ជប៉ុន នឹងរៀបចំវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលជាតិ ជំនាញស្ប៉ា និងសុខុមាលភាព និងប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន២៥រូប ដូចខាងក្រោម ៖