ក្រុមហ៊ុនLiberty Technology សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាម DOTBដើម្បីគាំទ្រការច្នៃប្រឌិត និងការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យអប់រំឌីជីថលរបស់កម្ពុជា

0
14

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនLiberty Technology បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមDOTB Educational Technology​ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវការច្នៃប្រឌិត និងដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតដល់វិស័យអប់រំឌីជីថលនៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ និងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ។ ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងធ្វើការរួមគ្នានាពេលខាងមុខ ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន និងឥទ្ធិពលដល់វិស័យអប់រំឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

ក្នុងកិច្ចសហការនេះ ក្រុមហ៊ុនLiberty Technology និង DOTB រួមគ្នាបង្កើត​​​ កសាង និងអភិវឌ្ឍ​​ ដែរមានតួនាទីជាអ្នកផ្តល់សេវាឈានមុខគេក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងការអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វាផ្តល់នូវដំណោះស្រាយផ្នែកទន់តែមួយគត់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រតិបត្តិការ និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ស្ថាប័នអប់រំ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនឹងបម្រើដល់អង្គភាពបណ្តុះបណ្តាលដូចជា សាកលវិទ្យាល័យ សាលាមធ្យមសិក្សា និងមត្តេយ្យ ជាពិសេសមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាជីវៈដូចជា ការបណ្តុះបណ្តាលភាសាបរទេស ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ការបណ្តុះបណ្តាលក្រៅកម្មវិធីសិក្សា និងការសិក្សានៅបរទេស ការប្រឹក្សាយោបល់។ ស្ថាប័នទាំងនេះនឹងអាចទទួលបានសេវាចុះឈ្មោះចូលរៀនពីប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលខ្សែសង្វាក់ធំ មធ្យម និងតូច ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សិស្សកាន់តែប្រសើរ។

លោកស្រីNHUNG NGUYEN អនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Liberty Technology បានបង្ហាញថា ភាគីទាំងពីរក៏មានគម្រោងផ្តោតលើការពិនិត្យមើលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល និងការគាំទ្រភាសាខ្មែរនៃវេទិកានេះ ដើម្បីធានាថាខ្លឹមសារ និងឧបករណ៍អប់រំអាចសម្របខ្លួនបានកាន់តែល្អទៅនឹងតម្រូវការអប់រំរបស់កម្ពុជា។ ពួកគេក៏នឹងអនុវត្តចំពោះមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ L&D Cambodia ដើម្បីផ្តល់សិក្ខាសាលា និងការបណ្តុះបណ្តាលដល់ស្ថាប័នអប់រំ ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ និងមហាវិទ្យាល័យ ដើម្បីបង្កើនគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំ។

លោកTOMMY ប្រធានក្រុមហ៊ុន Liberty Technology បានមានប្រសាសន៍ថា យើងមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមដែលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ហើយក៏មើលឃើញពីមាគ៌ា និងបេសកកម្មនៃការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ។ យើងនឹងសហការជាមួយ DOTB ដើម្បីកំណត់ទីតាំងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល 24/7 ផ្ទៃក្នុង IT ក្រុមការងារ​ដើម្បី​យើង​រួមគ្នា​លើកកម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​អប់រំ​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា​។

ទាក់ទងនឹងចក្ខុវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក្រុមហ៊ុន Liberty Technology និង DOTB សង្ឃឹមថានឹងចាក់បញ្ចូលនូវភាពរស់រវើកថ្មីទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៃប្រទេសដូចជាកម្ពុជា និងវៀតណាម ថែមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ប្រទេស។ ពួកគេយល់ថាការអប់រំគឺជាគន្លឹះនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ ហើយតាមរយៈការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ពួកគេមានគោលបំណងជួយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឱ្យទទួលបានការអប់រំកាន់តែប្រសើរឡើង បង្កើនជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ និងរួមចំណែកដល់អនាគតរបស់ប្រទេស។

ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង Liberty Technology និង DOTB តំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងនាំមកនូវការច្នៃប្រឌិត និងដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតចំពោះវិស័យអប់រំឌីជីថល ផ្តល់គ្រឹះស្ថានអប់រំជាមួយនឹងឧបករណ៍គ្រប់គ្រង និងបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតខ្ពស់ ដោយហេតុនេះការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនៃការអប់រំ និងរួមចំណែកដល់ភាពរុងរឿង និងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមទាំងមូល។