សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថាមានជនខិលខូចកំពុងក្លែងបន្លំតេឡេក្រាមរបស់សម្តេច

0
22

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានInnews ទទួលបាន បានបញ្ជាក់ថាជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមរបស់សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងថា «សូមជូនជាព័ត៌មានបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបថាពេលនេះមានជនខិលខូចកំពុងក្លែងបន្លំ»។

សម្តេចតេជោ បានបន្ថែមថា តេឡេក្រាមខ្ញុំដូចមានរូបរាងខាងក្រោមនេះ៖